Tipărire

 

ADMITERE 2012

MEDICINĂ GENERALĂ

Disciplina: CHIMIE

 

 Manuale Orientative: Chimie clasa a X-a

Autori: Luminita Vladescu; Cornelia Tarabasanu-Mihaela; Luminita Irinel Doicin

Editura Art 2005. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

 

Cap. 1 Introducere in studiul chimiei organice. Pg. 5 - 16

 

Legaturi chimice
Tipuri de catene de atomi de carbon
Structura compusilor organici
Clasificarea compusilor organici
Exercitii si probleme. Teste

 

Cap. 2 Hidrocarburi. Pg. 17 - 86

 

Alcani (definitie, serie omoloaga, denumire, izomerie, structura, proprietati fizice si chimice, actiunea alcanilor asupra mediului, aplicatii practice. Exercitii si probleme, teste)

Alchene (definitie, serie omoloaga, denumire, izomerie, structura, proprietati fizice si chimice, importanta practica a alchenelor, mase plastice. Exercitii si probleme, teste)

Alchine (definitie, serie omoloaga, denumire, izomerie, structura, proprietati fizice, etina (acetilena), metode de obtinere, proprietati chimice, importanta practica a acetilenei. Exercitii si probleme, teste)

Alcadiene (definitie, serie omoloaga, denumire, proprietati chimice ale alcadienelor cu duble legaturi conjugate, cauciucul natural si sintetic, reactii de copolimerizare. Exercitii si probleme, teste)

Arene (structura benzenului, clasificarea hidrocarburilor aromatice, proprietati chimice, reactii la nucleu, reactii la catena laterala, aplicatii practice ale unor hidrocarburi aromatice. Exercitii si probleme, teste)

 

Cap. 3 Compusi organici monofunctionali. Pg. 91 - 115

 

Alcooli (denumire, structura, proprietati fizice, alcooli cu importanta practica si biologica, metanolul, etanolul, glicerina. Exercitii si probleme, teste.)

Acizi carboxilici (acidul acetic, fermentatia acetica, proprietati fizice, acizi grasi, sapunuri si detergenti, grasimi saturate si nesaturate. Exercitii si probleme, teste.)

 

Cap. 4 Compusi organici cu importanta practica. Pg. 117 - 124

 

Compusi organici cu importanta biologica

Zaharide (glucoza, zaharoza, celuloza, amidonul)

Proteine (clasificarea proteinelor si denaturarea lor)

 

Chimie Organica - Manual pentru clasa a XI-a
Autori: Elena Alexandrescu; Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu
Editura Crepuscul 2006, 2007, 2008.2009, 2011

 

Chimie clasa a XI-a

 

Cap. 1 Compusi organici cu grupe functionale. Pg. 6 - 38

 

Clasificarea compusilor organici

Compusi halogenati

Alcooli

Fenoli

Amine

Compusi carbonilici

Compusi carboxilici

Derivati functionali ai acizilor carboxilici

 

Cap. 2 Reactii chimice ale compusilor organici. Pg. 40 - 110

 

Reactii ale compusilor organici

Conversie si randament

Reactii de halogenare

Reactii de alchilare

Reactii de nitrare si sulfonare

Reactii de hidrogenare si reducere

Reactii de polimerizare si copolimerizare

Reactii de esterificare

Reactii de hidroliza

Reactii de condensare si policondensare

Reactii de diazotare

Reactii de oxidare

 

Cap. 3 Caracterul acido-bazic al unor compusi organici. Pg. 112 - 128

Caracter acid, caracter bazic

Compusi organici cu caracter acid

Compusi organici cu caracter bazic

 

Cap. 4 Izomerie optica. Pg. 130 - 138

 

Cap. 5 Compusi organici cu importanta biologica. Pg. 140 - 148; Pg. 156 - 174

 

Aminoacizi

Monozaharide

Produsi de condensare ai monozaharidelor

 

Chimie organica - Teste pentru admiterea in invatamantul superior, 2012, Editura Universitara "Carol Davila"
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2